Oferta

Sprzedaż oraz adaptacje gotowych projektów budowlanych z szerokiej oferty partnerskich biur architektonicznych.

Pracownia projektowa LUK – ARCH wykona:
Adaptacje projektu powtarzalnego (typowego) do warunków miejscowych.

Zmiany w projekcie wprowadzamy po uzgodnieniu z inwestorem.

Wykonujemy plan zagospodarowania działki.

Projekt zostanie wykonany w pełnym zakresie (wszystkie branże), a po wykonaniu będzie gotowy do złożenia w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Do wykonania opracowania wymagane będzie dostarczenie odpowiednich dokumentów: decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub wypisu z planu zagospodarowania terenu, aktualnej mapy do celów projektowych, warunków przyłączeniowych dla instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz innych jeżeli są przewidziane), innych dokumentów wymaganych w decyzji o warunkach zabudowy.
Na każdym etapie służymy radą i pomocą, w uzyskaniu warunków zabudowy, mapy do celów projektowych itp., lub zrobimy to sami w imieniu klienta.

Szczegółowe informacje co do przebiegu całego procesu i ceny za wykonanie usługi można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu lub pisząc e-mail na adres podany w ofercie.

 

Indywidualne projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Pracownia projektowa LUK – ARCH wykona:

Projekt indywidualny budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Projekt zostanie wykonany w branży architektonicznej i budowlanej (konstrukcja).
Branża architektoniczna oraz kształt budynku po szczegółowych konsultacjach z inwestorem.
Pozostałe branże (sanitarna i elektryczna) po uzgodnieniu.

Do wykonania opracowania wymagane będzie dostarczenie odpowiednich dokumentów: decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub wypisu z planu zagospodarowania terenu, aktualnej mapy do celów projektowych, warunków przyłączeniowych dla instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz innych jeżeli są przewidziane), innych dokumentów wymaganych w decyzji o warunkach zabudowy.

Na każdym etapie służymy radą i pomocą, w uzyskaniu warunków zabudowy, mapy do celów projektowych itp., lub zrobimy to sami w imieniu klienta.
Projekt będzie zawierał:
– część architektoniczną (opis i część graficzna),
– część konstrukcyjną (opis i część graficzna),
– projekt zagospodarowania terenu (opis i część graficzna),
– charakterystykę energetyczną,
– projekt / informację dotyczącą bezpieczeństwa ochrony zdrowia.
Podsumowując – wszystkie elementy oprócz projektów instalacyjnych. Projekty instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o., i elektrycznych) po uzgodnieniach z inwestorem co do kosztów (inny wykonawca) również mogą być wykonane.

Szczegółowe informacje co do przebiegu całego procesu i ceny za wykonanie usługi można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu lub pisząc e-mail na adres podany w ofercie.

 

Pracownia projektowa LUK – ARCH świadczy usługi w zakresie projektowania oraz doradztwa. Dzięki szybkiej i kompleksowej obsłudze przez nasze biuro zaoszczędzisz Swój cenny czas.

 

Zakres usług obejmuje:

– wykonywanie indywidualnych koncepcji oraz projektów budowlanych i wykonawczych obiektów kubaturowych np. domy mieszkalne, budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże.

– adaptacje projektów typowych (katalogowych) do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub lokalnych Warunków Zabudowy wraz z projektem zagospodarowania działki

– wykonanie projektów przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacji obiektów istniejących

– inwentaryzacje i oceny stanu technicznego budynków które nie posiadają dokumentacji techniczno- projektowej, lub zostały wybudowane niezgodnie z dokumentacją projektową

– pomoc w doborze odpowiedniego projektu z oferty projektów katalogowych do wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, oraz aktualnie obowiązujących przepisów

– sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku

– projekty zmiany sposobu użytkowania budynku

– pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę

– projekty rozbiórki budynków

– projekty zagospodarowania działek

– pełnienie funkcji kierownika budowy

– świadczymy Usługi Geodezyjne niezbędne do przygotowania i realizacji inwestycji, takie jak: podziały nieruchomości (działek), rozgraniczanie nieruchomości, mapy do celów projektowych, tyczenie obiektów, budynków, oraz przyłączy, inwentaryzacje powykonawcze.

– pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dokumentów odbiorowych budynków

Ceny projektów i usług ustalane są indywidualnie po zapoznaniu się ze sprawą i wymaganiami inwestora.

Gwarantujemy wysoką jakość usług, konkurencyjne ceny i krótkie terminy.

Zapraszamy do korzystania z usług firmy.